اجتماع عزاداران نبوی در مسجد جامع دهدشت

اجتماع عزاداران نبوی در مسجد جامع دهدشت
ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت دهدشت در سالروز رحلت نبی مکرم اسلام(ص) و شهادت سبط اکبرش به سوگ نشستند.

اجتماع عزاداران نبوی در مسجد جامع دهدشت

ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت دهدشت در سالروز رحلت نبی مکرم اسلام(ص) و شهادت سبط اکبرش به سوگ نشستند.
اجتماع عزاداران نبوی در مسجد جامع دهدشت

View more posts from this author