اتوبان تهران ـ شمال امسال به مقصد نهایی نمی‌رسد

اتوبان تهران ـ شمال امسال به مقصد نهایی نمی‌رسد
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث اتوبان تهران ـ شمال دارای قطعات و فازهای گوناگون است که تا پایان سال جاری به‌ طور کامل به بهره‌برداری نخواهد رسید.

اتوبان تهران ـ شمال امسال به مقصد نهایی نمی‌رسد

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: احداث اتوبان تهران ـ شمال دارای قطعات و فازهای گوناگون است که تا پایان سال جاری به‌ طور کامل به بهره‌برداری نخواهد رسید.
اتوبان تهران ـ شمال امسال به مقصد نهایی نمی‌رسد

View more posts from this author