اتمام ساخت دیوار مرزی ترکیه – ایران تا زمستان

اتمام ساخت دیوار مرزی ترکیه – ایران تا زمستان
رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که ساخت دیوار مرزی میان ترکیه و ایران تا زمستان سال 2017 به پایان خواهد رسید. براساس گزارش خبرگزاری «ترند» آذربایجان، دیوار مرزی در دو استان «آغری» و «ایغدیر» ترکیه ساخته خواهد شد. این دیوار 143.8 کیلومتر طول، 2 متر عرض و 3 متر ارتفاع دارد. پیش از این ترکیه دیواری […]

اتمام ساخت دیوار مرزی ترکیه – ایران تا زمستان

رسانه‌های ترکیه اعلام کردند که ساخت دیوار مرزی میان ترکیه و ایران تا زمستان سال 2017 به پایان خواهد رسید. براساس گزارش خبرگزاری «ترند» آذربایجان، دیوار مرزی در دو استان «آغری» و «ایغدیر» ترکیه ساخته خواهد شد. این دیوار 143.8 کیلومتر طول، 2 متر عرض و 3 متر ارتفاع دارد. پیش از این ترکیه دیواری […]
اتمام ساخت دیوار مرزی ترکیه – ایران تا زمستان

View more posts from this author