اتحاد و همدلی بزرگترین شاخص نظام اسلامی است/ بستر مقابله با تهدیدات دشمنان را باید فراهم کنیم

اتحاد و همدلی بزرگترین شاخص نظام اسلامی است/ بستر مقابله با تهدیدات دشمنان را باید فراهم کنیم
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت‌المقدس با بیان اینکه اتحاد و همدلی بزرگترین شاخص نظام اسلامی است، گفت: باید بستر مقابله با تهدیدات دشمنان را فراهم کنیم.

اتحاد و همدلی بزرگترین شاخص نظام اسلامی است/ بستر مقابله با تهدیدات دشمنان را باید فراهم کنیم

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت‌المقدس با بیان اینکه اتحاد و همدلی بزرگترین شاخص نظام اسلامی است، گفت: باید بستر مقابله با تهدیدات دشمنان را فراهم کنیم.
اتحاد و همدلی بزرگترین شاخص نظام اسلامی است/ بستر مقابله با تهدیدات دشمنان را باید فراهم کنیم

View more posts from this author