ابوعزرائیل شهادت محسن حججی را تسلیت گفت

ابوعزرائیل شهادت محسن حججی را تسلیت گفت
در پی شهادت محسن حججی، مدافع حرم نجف‌آبادی در سوریه، ابوعزرائیل، رزمنده برجسته و سرشناس حشدالشعبی عراق، شهادت این شهید مدافع حرم را در اینستاگرام خود تسلیت گفت.

ابوعزرائیل شهادت محسن حججی را تسلیت گفت

در پی شهادت محسن حججی، مدافع حرم نجف‌آبادی در سوریه، ابوعزرائیل، رزمنده برجسته و سرشناس حشدالشعبی عراق، شهادت این شهید مدافع حرم را در اینستاگرام خود تسلیت گفت.
ابوعزرائیل شهادت محسن حججی را تسلیت گفت

View more posts from this author