آیت‌الله موسوی اردبیلی خود را از منظومه انقلاب اسلامی و ولایت فقیه جدا نمی‌دید

آیت‌الله موسوی اردبیلی خود را از منظومه انقلاب اسلامی و ولایت فقیه جدا نمی‌دید
مدیر حوزه‌های علمیه گفت: آیت‌الله موسوی اردبیلی هیچگاه خود را از منظومه انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و رهبری جدا نمی‌دید.

آیت‌الله موسوی اردبیلی خود را از منظومه انقلاب اسلامی و ولایت فقیه جدا نمی‌دید

مدیر حوزه‌های علمیه گفت: آیت‌الله موسوی اردبیلی هیچگاه خود را از منظومه انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و رهبری جدا نمی‌دید.
آیت‌الله موسوی اردبیلی خود را از منظومه انقلاب اسلامی و ولایت فقیه جدا نمی‌دید

View more posts from this author