آیت‌الله دژکام امام‌جمعه شیراز شد

آیت‌الله دژکام امام‌جمعه شیراز شد
آیت‌الله دژکام به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعه شیراز انتخاب شد.

آیت‌الله دژکام امام‌جمعه شیراز شد

آیت‌الله دژکام به‌عنوان نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعه شیراز انتخاب شد.

آیت‌الله دژکام امام‌جمعه شیراز شد

View more posts from this author