آواربرداری از 360 واحد مسکونی در کوهبنان

آواربرداری از 360 واحد مسکونی در کوهبنان
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان گفت: تاکنون 360 واحد مسکونی آوار‌برداری شده و تا آخرین خانه‌ای که نیاز باشد آوار‌برداری شوند، ماشین‌آلات در مناطق زلزله‌زده کوهبنان به صورت رایگان کار آوار‌برداری را انجام می‌دهند.

آواربرداری از 360 واحد مسکونی در کوهبنان

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان گفت: تاکنون 360 واحد مسکونی آوار‌برداری شده و تا آخرین خانه‌ای که نیاز باشد آوار‌برداری شوند، ماشین‌آلات در مناطق زلزله‌زده کوهبنان به صورت رایگان کار آوار‌برداری را انجام می‌دهند.
آواربرداری از 360 واحد مسکونی در کوهبنان

View more posts from this author