آمریکا ضربه محکمی از نجبا خورده است/ آمادگی نجبا برای پاکسازی جولان اشغالی

آمریکا ضربه محکمی از نجبا خورده است/ آمادگی نجبا برای پاکسازی جولان اشغالی
نماینده دبیرکل جنبش نجبا در ایران گفت: تصمیم آمریکا برای قرار دادن حزب‌الله نجبا در لیست گروه‌های تروریستی را از ایام‌الله و عید خود می‌دانیم زیرا دلالت بر این دارد که ضربه محکمی به آنها وارد کرده‌ایم.

آمریکا ضربه محکمی از نجبا خورده است/ آمادگی نجبا برای پاکسازی جولان اشغالی

نماینده دبیرکل جنبش نجبا در ایران گفت: تصمیم آمریکا برای قرار دادن حزب‌الله نجبا در لیست گروه‌های تروریستی را از ایام‌الله و عید خود می‌دانیم زیرا دلالت بر این دارد که ضربه محکمی به آنها وارد کرده‌ایم.
آمریکا ضربه محکمی از نجبا خورده است/ آمادگی نجبا برای پاکسازی جولان اشغالی

View more posts from this author