آمریکایی‌ها بعد از برجام دچار توهم شدند/ ایران همچنان در اقتدار کامل به سر می‌برد

آمریکایی‌ها بعد از برجام دچار توهم شدند/ ایران همچنان در اقتدار کامل به سر می‌برد
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکایی‌ها بعد از برجام دچار توهم شدند و تصور می‌کنند که ایران از سر ضعف پشت میز مذاکره حاضر شد اما بدانند همچنان در اقتدار کامل به سر می‌بریم و هیچ‌گاه دچار ضعف نشده و نخواهیم شد.

آمریکایی‌ها بعد از برجام دچار توهم شدند/ ایران همچنان در اقتدار کامل به سر می‌برد

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکایی‌ها بعد از برجام دچار توهم شدند و تصور می‌کنند که ایران از سر ضعف پشت میز مذاکره حاضر شد اما بدانند همچنان در اقتدار کامل به سر می‌بریم و هیچ‌گاه دچار ضعف نشده و نخواهیم شد.
آمریکایی‌ها بعد از برجام دچار توهم شدند/ ایران همچنان در اقتدار کامل به سر می‌برد

مرکز فیلم

View more posts from this author