آمادگی کامل پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد در مقابله با تهدیدات

آمادگی کامل پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد در مقابله با تهدیدات
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی گفت: مجموعه پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد از مجموعه‌های هوشمند این استان است که از آمادگی کاملی در مقابله با پاسخگویی به تهدیدات برخوردار است.

آمادگی کامل پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد در مقابله با تهدیدات

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری خراسان رضوی گفت: مجموعه پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد از مجموعه‌های هوشمند این استان است که از آمادگی کاملی در مقابله با پاسخگویی به تهدیدات برخوردار است.
آمادگی کامل پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد در مقابله با تهدیدات

View more posts from this author