آمادگی موکب‌داران ستاد اربعین اراک برای پخت و توزیع روزانه 30 هزار پرس غذا در مناطق زلزله‌زده

آمادگی موکب‌داران ستاد اربعین اراک برای پخت و توزیع روزانه 30 هزار پرس غذا در مناطق زلزله‌زده
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان اراک از آمادگی موکب‌داران ستاد اربعین این شهرستان برای پخت و توزیع 30 هزار پرس غذای گرم برای کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان کرمانشاه خبر داد.

آمادگی موکب‌داران ستاد اربعین اراک برای پخت و توزیع روزانه 30 هزار پرس غذا در مناطق زلزله‌زده

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان اراک از آمادگی موکب‌داران ستاد اربعین این شهرستان برای پخت و توزیع 30 هزار پرس غذای گرم برای کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان کرمانشاه خبر داد.
آمادگی موکب‌داران ستاد اربعین اراک برای پخت و توزیع روزانه 30 هزار پرس غذا در مناطق زلزله‌زده

View more posts from this author