آمادگی مسجد جمکران برای برپایی اجتماع عزاداران حسینی در روز اربعین/ اسکان 40 هزار زائر اربعین در یک هفته

آمادگی مسجد جمکران برای برپایی اجتماع عزاداران حسینی در روز اربعین/ اسکان 40 هزار زائر اربعین در یک هفته
معاون اجرایی مسجد مقدس جمکران گفت: ویژه برنامه اجتماع بزرگ عزاداران حسینی در روز اربعین با همکاری هیئات مذهبی از ساعت 15:30 در صحن جامع مهدوی برگزار خواهد شد که به این منظور تدابیر لازم اندیشده شده است.

آمادگی مسجد جمکران برای برپایی اجتماع عزاداران حسینی در روز اربعین/ اسکان 40 هزار زائر اربعین در یک هفته

معاون اجرایی مسجد مقدس جمکران گفت: ویژه برنامه اجتماع بزرگ عزاداران حسینی در روز اربعین با همکاری هیئات مذهبی از ساعت 15:30 در صحن جامع مهدوی برگزار خواهد شد که به این منظور تدابیر لازم اندیشده شده است.
آمادگی مسجد جمکران برای برپایی اجتماع عزاداران حسینی در روز اربعین/ اسکان 40 هزار زائر اربعین در یک هفته

View more posts from this author