آماده افتتاح سرای تجاری مازندران در ولگاگراد روسیه هستیم

آماده افتتاح سرای تجاری مازندران در ولگاگراد روسیه هستیم
معاون استاندار ولگاگراد روسیه گفت: آمادگی افتتاح سرای تجاری مازندران در ولگاگراد روسیه را داریم و این طرح مورد استقبال ما قرار می‌گیرد.

آماده افتتاح سرای تجاری مازندران در ولگاگراد روسیه هستیم

معاون استاندار ولگاگراد روسیه گفت: آمادگی افتتاح سرای تجاری مازندران در ولگاگراد روسیه را داریم و این طرح مورد استقبال ما قرار می‌گیرد.

آماده افتتاح سرای تجاری مازندران در ولگاگراد روسیه هستیم

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *