آقای وزیر چرا سازمان حج و زیارت گران‌فروشی می‌کند؟

آقای وزیر چرا سازمان حج و زیارت گران‌فروشی می‌کند؟
نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نرخ دلار در سامانه سماح گفت: آقای وزیر چرا سازمان حج و زیارت گران‌فروشی می‌کند؟

آقای وزیر چرا سازمان حج و زیارت گران‌فروشی می‌کند؟

نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نرخ دلار در سامانه سماح گفت: آقای وزیر چرا سازمان حج و زیارت گران‌فروشی می‌کند؟
آقای وزیر چرا سازمان حج و زیارت گران‌فروشی می‌کند؟

View more posts from this author