آقای وزیر نیرو انتقال آب به همدان 13 ساله شد!

آقای وزیر نیرو انتقال آب به همدان 13 ساله شد!
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی که بر روی آن بحث شد، موضوع آب و مباحث مرتبط با آن در کشور بود، خطاب به وزیر نیرو گفت: آقای وزیر، انتقال آب به همدان 13 ساله شد.

آقای وزیر نیرو انتقال آب به همدان 13 ساله شد!

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی که بر روی آن بحث شد، موضوع آب و مباحث مرتبط با آن در کشور بود، خطاب به وزیر نیرو گفت: آقای وزیر، انتقال آب به همدان 13 ساله شد.
آقای وزیر نیرو انتقال آب به همدان 13 ساله شد!

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *