آقای مدیر 3 میلیارد ریال به جیب زد!

آقای مدیر 3 میلیارد ریال به جیب زد!
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: فردی که با راه‌اندازی دو موسسه آموزشی اقدام به ثبت‌نام متقاضیان دیپلم در رشته‌های مختلف کرده و 3 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود دستگیر شد.

آقای مدیر 3 میلیارد ریال به جیب زد!

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: فردی که با راه‌اندازی دو موسسه آموزشی اقدام به ثبت‌نام متقاضیان دیپلم در رشته‌های مختلف کرده و 3 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود دستگیر شد.
آقای مدیر 3 میلیارد ریال به جیب زد!

View more posts from this author