آقای رئیس جمهور سریعاً سهام‌داران شرکت پدیده را از بلاتکلیفی دربیاورید

آقای رئیس جمهور سریعاً سهام‌داران شرکت پدیده را از بلاتکلیفی دربیاورید
رئیس‌جمهور از نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به دنبال ادامه‌دار شدن مشکلات پدیده و سهامداران این مجموعه اقتصادی و حل نشدن آن تذکر گرفت.

آقای رئیس جمهور سریعاً سهام‌داران شرکت پدیده را از بلاتکلیفی دربیاورید

رئیس‌جمهور از نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی به دنبال ادامه‌دار شدن مشکلات پدیده و سهامداران این مجموعه اقتصادی و حل نشدن آن تذکر گرفت.
آقای رئیس جمهور سریعاً سهام‌داران شرکت پدیده را از بلاتکلیفی دربیاورید

View more posts from this author