آغاز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی کشور در قم

آغاز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی کشور در قم
رقابت‌های گروه (ب) کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی بزرگسالان کشور از امروز با حضور کشتی‌گیران 10 استان به میزبانی هیأت‌‌ کشتی قم رسما آغاز شد.

آغاز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی کشور در قم

رقابت‌های گروه (ب) کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی بزرگسالان کشور از امروز با حضور کشتی‌گیران 10 استان به میزبانی هیأت‌‌ کشتی قم رسما آغاز شد.
آغاز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی کشور در قم

View more posts from this author