آغاز پالایش حلقه‌های معرفتی صالحین در استان قم

آغاز پالایش حلقه‌های معرفتی صالحین در استان قم
معاون تعلیم و تربیت سپاه امام علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) از به روزرسانی سامانه اطلاعاتی سروش با محوریت اطلاعات حلقه‌های صالحین یاد کرد و گفت: طی یک ماه اخیر پالایش حلقه‌های معرفتی صالحین در استان قم آغاز شده است.

آغاز پالایش حلقه‌های معرفتی صالحین در استان قم

معاون تعلیم و تربیت سپاه امام علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) از به روزرسانی سامانه اطلاعاتی سروش با محوریت اطلاعات حلقه‌های صالحین یاد کرد و گفت: طی یک ماه اخیر پالایش حلقه‌های معرفتی صالحین در استان قم آغاز شده است.
آغاز پالایش حلقه‌های معرفتی صالحین در استان قم

View more posts from this author