آغاز نخستین جشنواره صنایع‌دستی، غذا و بازی‌های بومی در بوشهر

آغاز نخستین جشنواره صنایع‌دستی، غذا و بازی‌های بومی در بوشهر
با حضور معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، استاندار بوشهر و جمعی از مسوولان محلی نخستین جشنواره صنایع‌دستی، غذا و بازی‌های بومی در بوشهر افتتاح شد.

آغاز نخستین جشنواره صنایع‌دستی، غذا و بازی‌های بومی در بوشهر

با حضور معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، استاندار بوشهر و جمعی از مسوولان محلی نخستین جشنواره صنایع‌دستی، غذا و بازی‌های بومی در بوشهر افتتاح شد.
آغاز نخستین جشنواره صنایع‌دستی، غذا و بازی‌های بومی در بوشهر

View more posts from this author