آغاز مرحله نخست اردوی تیم ملی فوتبال 5 نفره نابینایان از 24 مردادماه

آغاز مرحله نخست اردوی تیم ملی فوتبال 5 نفره نابینایان از 24 مردادماه
مرحله نخست اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال 5 نفره نابینایان و کم‌بینایان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهانی از فردا به مدت یک هفته در شهرستان محلات استان مرکزی آغاز شده و تا 30 مردادماه ادامه خواهد داشت.

آغاز مرحله نخست اردوی تیم ملی فوتبال 5 نفره نابینایان از 24 مردادماه

مرحله نخست اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال 5 نفره نابینایان و کم‌بینایان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهانی از فردا به مدت یک هفته در شهرستان محلات استان مرکزی آغاز شده و تا 30 مردادماه ادامه خواهد داشت.
آغاز مرحله نخست اردوی تیم ملی فوتبال 5 نفره نابینایان از 24 مردادماه

View more posts from this author