آغاز رقابت‌های پاورلیفتنگ قهرمانی باشگاه‌های کشور در قم

آغاز رقابت‌های پاورلیفتنگ قهرمانی باشگاه‌های کشور در قم
مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی مردان کشور در نخستین روز هفته تربیت‌بدنی و ورزش با حضور چهره‌های شاخص کشور به میزبانی قم برگزار می‌شود.

آغاز رقابت‌های پاورلیفتنگ قهرمانی باشگاه‌های کشور در قم

مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی مردان کشور در نخستین روز هفته تربیت‌بدنی و ورزش با حضور چهره‌های شاخص کشور به میزبانی قم برگزار می‌شود.
آغاز رقابت‌های پاورلیفتنگ قهرمانی باشگاه‌های کشور در قم

View more posts from this author