آغاز دومین مرحله جست‌وجوی 2 کوهنورد مالزیایی/ حضور سفیر مالزی در قله دماوند

آغاز دومین مرحله جست‌وجوی 2 کوهنورد مالزیایی/ حضور سفیر مالزی در قله دماوند
رئیس جمعیت هلال احمر آمل از آغاز دومین مرحله جست‌وجوی 2 کوهنورد مالزیایی از روز گذشته و حضور سفیر مالزی در قله دماوند خبر داد.

آغاز دومین مرحله جست‌وجوی 2 کوهنورد مالزیایی/ حضور سفیر مالزی در قله دماوند

رئیس جمعیت هلال احمر آمل از آغاز دومین مرحله جست‌وجوی 2 کوهنورد مالزیایی از روز گذشته و حضور سفیر مالزی در قله دماوند خبر داد.
آغاز دومین مرحله جست‌وجوی 2 کوهنورد مالزیایی/ حضور سفیر مالزی در قله دماوند

View more posts from this author