آغاز خدمات جدید درمانی برای بازنشستگان فولاد از فردا

آغاز خدمات جدید درمانی برای بازنشستگان فولاد از فردا
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری‌های انجام شده و به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فردا خدمات جدید و ارتقاءیافته درمانی برای بازنشستگان فولاد در کرمان آغاز می‌شود.

آغاز خدمات جدید درمانی برای بازنشستگان فولاد از فردا

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: با پیگیری‌های انجام شده و به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فردا خدمات جدید و ارتقاءیافته درمانی برای بازنشستگان فولاد در کرمان آغاز می‌شود.
آغاز خدمات جدید درمانی برای بازنشستگان فولاد از فردا

View more posts from this author