آغاز حرکت قطار قم ـ کربلا از 8 آبان

آغاز حرکت قطار قم ـ کربلا از 8 آبان
مدیرکل راه آهن استان قم گفت: حرکت قطار قم کربلا برای نخستین بار از روز دوشنبه هشتم آبان ماه آغاز می‌شود.

آغاز حرکت قطار قم ـ کربلا از 8 آبان

مدیرکل راه آهن استان قم گفت: حرکت قطار قم کربلا برای نخستین بار از روز دوشنبه هشتم آبان ماه آغاز می‌شود.
آغاز حرکت قطار قم ـ کربلا از 8 آبان

View more posts from this author