آغاز برداشت لیموترش در بندرعباس

آغاز برداشت لیموترش در بندرعباس
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس گفت: سطح زیر کشت لیمو‌ترش در این شهرستان 350 هکتار است و پیش‌بینی می‌شود از این سطح 3 هزار و 500 تن لیموترش برداشت شود.

آغاز برداشت لیموترش در بندرعباس

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس گفت: سطح زیر کشت لیمو‌ترش در این شهرستان 350 هکتار است و پیش‌بینی می‌شود از این سطح 3 هزار و 500 تن لیموترش برداشت شود.
آغاز برداشت لیموترش در بندرعباس

خبر جدید

View more posts from this author