آغاز اردوی نهایی ایثار قم برای قهرمانی لیگ بسکتبال با ویلچر ایران

آغاز اردوی نهایی ایثار قم برای قهرمانی لیگ بسکتبال با ویلچر ایران
اردوی نهایی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم برای کسب مقام قهرمانی رقابت‌های لیگ بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور از امروز آغاز شد.

آغاز اردوی نهایی ایثار قم برای قهرمانی لیگ بسکتبال با ویلچر ایران

اردوی نهایی تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم برای کسب مقام قهرمانی رقابت‌های لیگ بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور از امروز آغاز شد.
آغاز اردوی نهایی ایثار قم برای قهرمانی لیگ بسکتبال با ویلچر ایران

View more posts from this author