آغاز‌ رقابت‌های اسنوکر قهرمانی آسیا با حضور 11 کشور از فردا در تبریز

آغاز‌ رقابت‌های اسنوکر قهرمانی آسیا با حضور 11 کشور از فردا در تبریز
مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی گفت: مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا با حضور 11 کشور از فردا در تبریز آغاز می‌شود.

آغاز‌ رقابت‌های اسنوکر قهرمانی آسیا با حضور 11 کشور از فردا در تبریز

مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی گفت: مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا با حضور 11 کشور از فردا در تبریز آغاز می‌شود.
آغاز‌ رقابت‌های اسنوکر قهرمانی آسیا با حضور 11 کشور از فردا در تبریز

View more posts from this author