آسمان تهران ابری می‌شود/ پیش‌بینی بارش پراکنده و وزش باد برای پایتخت

آسمان تهران ابری می‌شود/ پیش‌بینی بارش پراکنده و وزش باد برای پایتخت
اداره‌کل هواشناسی استان تهران، آسمانی نیمه‌ابری همراه با غبار محلی، افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد را برای تهران پیش‌بینی کرد.

آسمان تهران ابری می‌شود/ پیش‌بینی بارش پراکنده و وزش باد برای پایتخت

اداره‌کل هواشناسی استان تهران، آسمانی نیمه‌ابری همراه با غبار محلی، افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد را برای تهران پیش‌بینی کرد.
آسمان تهران ابری می‌شود/ پیش‌بینی بارش پراکنده و وزش باد برای پایتخت

View more posts from this author