آزمایش سلاح‌های بهینه شده هدف رزمایش عملیات بیت‌المقدس ۲۸

آزمایش سلاح‌های بهینه شده هدف رزمایش عملیات بیت‌المقدس ۲۸
معاون عملیات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران آزمایش سلاح‌های بهینه شده برای هدف‌گیری دقیق‌تر را از اهداف عملیات رزمایش بیت‌القدس ۲۸ دانست.

آزمایش سلاح‌های بهینه شده هدف رزمایش عملیات بیت‌المقدس ۲۸

معاون عملیات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران آزمایش سلاح‌های بهینه شده برای هدف‌گیری دقیق‌تر را از اهداف عملیات رزمایش بیت‌القدس ۲۸ دانست.
آزمایش سلاح‌های بهینه شده هدف رزمایش عملیات بیت‌المقدس ۲۸

bluray movie download

View more posts from this author