آزادی 22 زندانی جرائم غیر عمد در استان کهگیلویه و بویراحمد

آزادی 22 زندانی جرائم غیر عمد در استان کهگیلویه و بویراحمد
مدیر‌عامل ستاد دیه کهگیلویه وبویراحمد گفت: طی دو ماهه نخست امسال 22 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد کهگیلویه و بویراحمد از زندان آزاد شدند.

آزادی 22 زندانی جرائم غیر عمد در استان کهگیلویه و بویراحمد

مدیر‌عامل ستاد دیه کهگیلویه وبویراحمد گفت: طی دو ماهه نخست امسال 22 نفر از زندانیان جرائم غیر عمد کهگیلویه و بویراحمد از زندان آزاد شدند.
آزادی 22 زندانی جرائم غیر عمد در استان کهگیلویه و بویراحمد

صبحانه

View more posts from this author