آزادگان سفیران انقلاب اسلامی و تندیس استقامت هستند

آزادگان سفیران انقلاب اسلامی و تندیس استقامت هستند
نماینده مردم لنگرود در مجلس بابیان اینکه آزادگان پیام‌رسانان واقعیت‌های جنگ تحمیلی به نسل آینده هستند، گفت: آزادگان سرافراز سفیران انقلاب اسلامی و تندیس استقامت هستند.

آزادگان سفیران انقلاب اسلامی و تندیس استقامت هستند

نماینده مردم لنگرود در مجلس بابیان اینکه آزادگان پیام‌رسانان واقعیت‌های جنگ تحمیلی به نسل آینده هستند، گفت: آزادگان سرافراز سفیران انقلاب اسلامی و تندیس استقامت هستند.
آزادگان سفیران انقلاب اسلامی و تندیس استقامت هستند

View more posts from this author