آزادراه چالوس ـ مرزن‌آباد بازگشایی شد/ترافیک روان در تمام محورهای مازندران

آزادراه چالوس ـ مرزن‌آباد بازگشایی شد/ترافیک روان در تمام محورهای مازندران
براساس اطلاعیه پلیس‌راه فرماندهی انتظامی مازندران آزادراه چالوس ـ مرزن‌آباد که شب گذشته به علت یخبندان مسدود شده بود، صبح امروز بازگشایی شد و تردد در آن جریان دارد.

آزادراه چالوس ـ مرزن‌آباد بازگشایی شد/ترافیک روان در تمام محورهای مازندران

براساس اطلاعیه پلیس‌راه فرماندهی انتظامی مازندران آزادراه چالوس ـ مرزن‌آباد که شب گذشته به علت یخبندان مسدود شده بود، صبح امروز بازگشایی شد و تردد در آن جریان دارد.
آزادراه چالوس ـ مرزن‌آباد بازگشایی شد/ترافیک روان در تمام محورهای مازندران

View more posts from this author