آزادراه قزوین- زنجان مسدود شد

آزادراه قزوین- زنجان مسدود شد
رئیس پلیس‌راه استان قزوین گفت: هم‌اکنون آزادراه قزوین- زنجان از سمت قزوین تا تاکستان به علت کولاک شدید در محدوده کهک مسدود شد.

آزادراه قزوین- زنجان مسدود شد

رئیس پلیس‌راه استان قزوین گفت: هم‌اکنون آزادراه قزوین- زنجان از سمت قزوین تا تاکستان به علت کولاک شدید در محدوده کهک مسدود شد.
آزادراه قزوین- زنجان مسدود شد

View more posts from this author