آزادراه اهر- باکو توسعه منطقه را به دنبال خواهد داشت

آزادراه اهر- باکو توسعه منطقه را به دنبال خواهد داشت
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، احداث آزادراه اهر- باکو را یک ضرورت برای عمران، آبادانی و توسعه منطقه ارسباران ذکر کرد.

آزادراه اهر- باکو توسعه منطقه را به دنبال خواهد داشت

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، احداث آزادراه اهر- باکو را یک ضرورت برای عمران، آبادانی و توسعه منطقه ارسباران ذکر کرد.
آزادراه اهر- باکو توسعه منطقه را به دنبال خواهد داشت

View more posts from this author