آرامش در سایه تدبیر و مجاهدت‌های خاموش سربازان گمنام امام زمان(عج)

آرامش در سایه تدبیر و مجاهدت‌های خاموش سربازان گمنام امام زمان(عج)
وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های مقتدر اطلاعاتی و امنیتی در جهان و منطقه است و نقش و جایگاه آن در تقویت نظام و پاسداری از ارزش‌های اسلامی و انقلابی انکارناپذیر است.

آرامش در سایه تدبیر و مجاهدت‌های خاموش سربازان گمنام امام زمان(عج)

وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های مقتدر اطلاعاتی و امنیتی در جهان و منطقه است و نقش و جایگاه آن در تقویت نظام و پاسداری از ارزش‌های اسلامی و انقلابی انکارناپذیر است.
آرامش در سایه تدبیر و مجاهدت‌های خاموش سربازان گمنام امام زمان(عج)

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author