آخرین سفارش طلبه شهید دهه هفتادی مدافع حرم + تصاویر

آخرین سفارش طلبه شهید دهه هفتادی مدافع حرم + تصاویر
شهید مدافع حرم حجت‌الاسلام محمدامین کریمیان می‌گوید: خواهش آخر من این است که سلام مرا به امام خامنه‌ای برسانید و بگویید اگر دوباره زنده شوم از تکه‌تکه شدن در راه شما ابایی ندارم.

آخرین سفارش طلبه شهید دهه هفتادی مدافع حرم + تصاویر

شهید مدافع حرم حجت‌الاسلام محمدامین کریمیان می‌گوید: خواهش آخر من این است که سلام مرا به امام خامنه‌ای برسانید و بگویید اگر دوباره زنده شوم از تکه‌تکه شدن در راه شما ابایی ندارم.
آخرین سفارش طلبه شهید دهه هفتادی مدافع حرم + تصاویر

خبرگذاری خوزستان

View more posts from this author