آخرین آمار تلفات زلزله؛ 210 کشته و 1600 زخمی / سفر فوری وزیر کشور به منطقه

آخرین آمار تلفات زلزله؛ 210 کشته و 1600 زخمی / سفر فوری وزیر کشور به منطقه
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به آخرین آمار کشته‌شده‌های زلزله اخیر استان، گفت: تاکنون 210 کشته و یک‌هزار و 600 زخمی در مناطق زلزله‌زده شناسایی شده است.

آخرین آمار تلفات زلزله؛ 210 کشته و 1600 زخمی / سفر فوری وزیر کشور به منطقه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با اشاره به آخرین آمار کشته‌شده‌های زلزله اخیر استان، گفت: تاکنون 210 کشته و یک‌هزار و 600 زخمی در مناطق زلزله‌زده شناسایی شده است.
آخرین آمار تلفات زلزله؛ 210 کشته و 1600 زخمی / سفر فوری وزیر کشور به منطقه

View more posts from this author