آثار و برکات زیارت امام رضا(ع) در زندگی انسان/ زیارت امام رضا(ع) برطرف‌کننده ناراحتی‌هاست

آثار و برکات زیارت امام رضا(ع) در زندگی انسان/ زیارت امام رضا(ع) برطرف‌کننده ناراحتی‌هاست
استاد حوزه علمیه قم گفت: زیارت امام رضا(ع) موجب آمرزش گناهان انسان می‌شود، حتی اگر گناهان او به اندازه ریگ‌های بیابان باشد.

آثار و برکات زیارت امام رضا(ع) در زندگی انسان/ زیارت امام رضا(ع) برطرف‌کننده ناراحتی‌هاست

استاد حوزه علمیه قم گفت: زیارت امام رضا(ع) موجب آمرزش گناهان انسان می‌شود، حتی اگر گناهان او به اندازه ریگ‌های بیابان باشد.
آثار و برکات زیارت امام رضا(ع) در زندگی انسان/ زیارت امام رضا(ع) برطرف‌کننده ناراحتی‌هاست

View more posts from this author