آتلیه‌طهران قم بازی برده را به تاسیسات دریایی باخت

آتلیه‌طهران قم بازی برده را به تاسیسات دریایی باخت
تیم فوتسال آتلیه‌طهران قم بازی برده در مقابل تیم تاسیسات دریایی تهران از هفته بیست‌وچهارم مسابقات لیگ برتر فوتسال را به شاگردان آقای گل جهان باخت.

آتلیه‌طهران قم بازی برده را به تاسیسات دریایی باخت

تیم فوتسال آتلیه‌طهران قم بازی برده در مقابل تیم تاسیسات دریایی تهران از هفته بیست‌وچهارم مسابقات لیگ برتر فوتسال را به شاگردان آقای گل جهان باخت.
آتلیه‌طهران قم بازی برده را به تاسیسات دریایی باخت

View more posts from this author