آتش کارخانه ریسندگی بهشهر مهار شد/ حجم بالای مواد سوختنی موجب ایجاد مسمومیت شد

آتش کارخانه ریسندگی بهشهر مهار شد/ حجم بالای مواد سوختنی موجب ایجاد مسمومیت شد
معاون عملیات آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهردار ساری گفت: آتش‌سوزی در کارخانه ریسندگی بهشهر فروکش کرده و در حال جداسازی هستیم که حدود دو ساعت طول می‌کشد.

آتش کارخانه ریسندگی بهشهر مهار شد/ حجم بالای مواد سوختنی موجب ایجاد مسمومیت شد

معاون عملیات آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهردار ساری گفت: آتش‌سوزی در کارخانه ریسندگی بهشهر فروکش کرده و در حال جداسازی هستیم که حدود دو ساعت طول می‌کشد.
آتش کارخانه ریسندگی بهشهر مهار شد/ حجم بالای مواد سوختنی موجب ایجاد مسمومیت شد

View more posts from this author