آتش به جان برج‌های پرند افتاد+ تصاویر

آتش به جان برج‌های پرند افتاد+ تصاویر
حریق در یکی از برج‌های بلندمرتبه شهرک آفتاب پرند توسط آتش‌نشانان خاموش شد.

آتش به جان برج‌های پرند افتاد+ تصاویر

حریق در یکی از برج‌های بلندمرتبه شهرک آفتاب پرند توسط آتش‌نشانان خاموش شد.
آتش به جان برج‌های پرند افتاد+ تصاویر

View more posts from this author