آتش‌نشانان 7 نفر را از زیر آوار زنده خارج کردند/ عملیات آواربرداری و جست‌وجو ادامه دارد

آتش‌نشانان 7 نفر را از زیر آوار زنده خارج کردند/ عملیات آواربرداری و جست‌وجو ادامه دارد
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی اهواز گفت: با تلاش آتش‌نشانان تا این لحظه 7 نفر از زیر آوار زنده خارج شده‌اند و جهت درمان به بیمارستان اعزام شدند.

آتش‌نشانان 7 نفر را از زیر آوار زنده خارج کردند/ عملیات آواربرداری و جست‌وجو ادامه دارد

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی اهواز گفت: با تلاش آتش‌نشانان تا این لحظه 7 نفر از زیر آوار زنده خارج شده‌اند و جهت درمان به بیمارستان اعزام شدند.
آتش‌نشانان 7 نفر را از زیر آوار زنده خارج کردند/ عملیات آواربرداری و جست‌وجو ادامه دارد

View more posts from this author