آتش‌سوزی مرکز تجاری امام رضا‌(ع) قزوین مهار شد

آتش‌سوزی مرکز تجاری امام رضا‌(ع) قزوین مهار شد
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین از تلاش 2 ساعته 20 آتش‌نشان و 7 خودروی آتش‌نشانی در عملیات اطفای حریق مرکز تجاری امام رضا‌(ع) در خیابان سلامگاه قزوین خبر داد.

آتش‌سوزی مرکز تجاری امام رضا‌(ع) قزوین مهار شد

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین از تلاش 2 ساعته 20 آتش‌نشان و 7 خودروی آتش‌نشانی در عملیات اطفای حریق مرکز تجاری امام رضا‌(ع) در خیابان سلامگاه قزوین خبر داد.
آتش‌سوزی مرکز تجاری امام رضا‌(ع) قزوین مهار شد

میهن دانلود

View more posts from this author