آتش‌سوزی در 3 منطقه مرودشت

آتش‌سوزی در 3 منطقه مرودشت
معاون فرماندار مرودشت از آتش‌سوزی در سه نقطه از منطقه کامفیروز شمالی و جنوبی و سیدان این شهرستان خبر داد.

آتش‌سوزی در 3 منطقه مرودشت

معاون فرماندار مرودشت از آتش‌سوزی در سه نقطه از منطقه کامفیروز شمالی و جنوبی و سیدان این شهرستان خبر داد.
آتش‌سوزی در 3 منطقه مرودشت

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author