آتش‌سوزی اراضی کشاورزی منطقه چهاردانگه مهار شد/ وسعت آتش، 15 هکتار

آتش‌سوزی اراضی کشاورزی منطقه چهاردانگه مهار شد/ وسعت آتش، 15 هکتار
بخشدار منطقه چهاردانگه مازندران از مهار آتش‌سوزی در این منطقه خبر داد و گفت: وسعت آتش‌سوزی اراضی کشاورزی منطقه چهاردانگه به 15 هکتار رسیده بود.

آتش‌سوزی اراضی کشاورزی منطقه چهاردانگه مهار شد/ وسعت آتش، 15 هکتار

بخشدار منطقه چهاردانگه مازندران از مهار آتش‌سوزی در این منطقه خبر داد و گفت: وسعت آتش‌سوزی اراضی کشاورزی منطقه چهاردانگه به 15 هکتار رسیده بود.
آتش‌سوزی اراضی کشاورزی منطقه چهاردانگه مهار شد/ وسعت آتش، 15 هکتار

دانلود موزیک

View more posts from this author