آب‌نما جان 2 نفر را در دشتی گرفت

آب‌نما جان 2 نفر را در دشتی گرفت
فرماندار شهرستان دشتی گفت: آب‌نمایی که بر اثر بارش باران فراوان، به عنوان خروجی سیل قرار گرفته بود سبب شد جان دو نفر را در شهرستان دشتی بگیرد.

آب‌نما جان 2 نفر را در دشتی گرفت

فرماندار شهرستان دشتی گفت: آب‌نمایی که بر اثر بارش باران فراوان، به عنوان خروجی سیل قرار گرفته بود سبب شد جان دو نفر را در شهرستان دشتی بگیرد.
آب‌نما جان 2 نفر را در دشتی گرفت

View more posts from this author