آبادان موقعیت خوبی برای افزایش روابط تجاری دارد

آبادان موقعیت خوبی برای افزایش روابط تجاری دارد
سفیر برزیل در ایران گفت: آبادان موقعیت استراتژیکی خوبی برای افزایش تبادلات تجاری دارد.

آبادان موقعیت خوبی برای افزایش روابط تجاری دارد

سفیر برزیل در ایران گفت: آبادان موقعیت استراتژیکی خوبی برای افزایش تبادلات تجاری دارد.
آبادان موقعیت خوبی برای افزایش روابط تجاری دارد

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *